SHOW ALL

Zajdel R., Sośnica K., Bury G. - Determination of ERPs from GPS, GLONASS, and Galileo
Kapłon J., Kaźmierski K., Marut G. - Zastosowanie techniki GNSS w pomiarach przemieszczeń, stan obecny i wyzwania
Hadaś T., Marut G., Kapłon J., Rohm W. - Real-time and near real-time ZTD from a local network of low-cost dual-frequency GNSS receivers
Strugarek D., Sośnica K., Bury G., Zajdel R. - Precise orbit determination of GNSS satellites based on combined microwave and SLR observations

SHOW ALL

SHOW ALL PROJECTS